صوتی: چه کسی می خواهد به یک میلیونر است (2)

در این بازی، هدف این است که برای پاسخ به سوالات به عنوان شما می توانید به خواندن برای پولدار شدن، و سپس: چه کسی می خواهد به یک میلیونر است

گروه شاهد بود

  • : پاسخ را انتخاب کنید


68% عاشق این بازی
صوتی-چه-کسی-می-خواهد-به-یک-میلیونر-است-2