بازی رایگان صوتی در فضا است

شما می توانید در این بازی ماجراجویی در فضا اقدامات خود را انتخاب کنید، اما فراموش نکنید که هدف این است که حریف خود را شکست توافقنامه بد برای تبدیل شدن به قوی تر می شود و قادر به محافظت از شما عزیزان.

گروه شاهد بود.

  • : انتخاب حملات.


72% عاشق این بازی
بازی-رایگان-صوتی-در-فضا-است