بازی صوتی و ماجراهای خود

در این بازی شما به عنوان کاراکتر های مختلف بازی، هدف شما این است که تا آنجا که ممکن است، با توجه به دشمنان خود است

گروه شاهد بود

  • دولا شدن
  • : رو به جلو
  • : برو
  • رول


71% عاشق این بازی
بازی-صوتی-و-ماجراهای-خود