دم صوتی در فضا می فرستد

شما در این بازی ماجراجویی، به عنوان همدم دم صوتی در فضا برای او انتخاب کنید تا به اتاق ممکن است بازی کنند، اما در مسیر ایجاد دام است.

گروه شاهد بود.

  • : برو به سمت راست.
  • : برو به سمت چپ.
  • : پرش به


71% عاشق این بازی
دم-صوتی-در-فضا-می-فرستد