صوتی بلوز

یک بازی ماجراجویی بسیار لذت بخش است.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • : برو.
  • : پرش به


70% عاشق این بازی
صوتی-بلوز