صوتی ماجراجویی آنلاین

در این بازی، شما بازی شخصیت صوتی هدف شما این است که تا آنجا که ممکن است، با توجه به دشمنان خود را.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • : برو.
  • : پرش به


72% عاشق این بازی
صوتی-ماجراجویی-آنلاین