صوتی می دهد راه را برای Robotnik

بازی Robotnik بزرگ بد، هدف رفته است تا آنجا که ممکن است اجتناب از اشیاء که از آسمان سقوط است

گروه شاهد بود

  • : رو به جلو
  • : برو


78% عاشق این بازی
صوتی-می-دهد-راه-را-برای-robotnik