Nestes xogos, o personaxe que xoga como Sonic ou un dos seus compañeiros, o seu obxectivo é ir o máis lonxe posíbel, tendo en atención aos seus inimigos.