בואו צד האמן שלך להשתלט ולהתלבש סוניק, לשנות כרצונכם עם כל משחקים מלאים ליצור רמות משלך / עולמי סוניק.