Sonic Race խոչընդոտ է

Սկզբունքը պարզ է առաջադրվել, իսկ խուսափելով խոչընդոտները, որոնք ներկայացնելու են ձեզ.

Controls:

  • : Turn իրավունք.
  • : Turn մնացել.


70% սիրում այս խաղը
Sonic-race-խոչընդոտ-է