Sonic იძლევა გზა Robotnik

თამაში დიდი ცუდი Robotnik, მიზანი წავიდა შეძლებისდაგვარად თავიდან ასაცილებლად ობიექტები, რომ დაეცემა საწყისი ცაში

კონტროლს

  • : თავდამსხმელი
  • : გადადით


78% მიყვარს ეს თამაში
Sonic-იძლევა-გზა-robotnik