Sonic и на авион на небото

Проверете воздухот ќе колку што е можно, не заборавајќи да се обрне внимание на вашите непријатели.

Контроли.

  • : Низ.
  • : Планината.
  • : Препрати.
  • : Одете.


50% сакам оваа игра
Sonic-и-на-авион-на-небото