Sonic v záhrade

Musíte sa nedotýkajte väčšina vtákov je to možné

Controls

  • : Jump
  • : Choďte doprava
  • : Choďte vľavo
  • : Pull


50% milujem túto hru
Sonic-v-zahrade