Sonic Moto

Në bord motor e tij për të ndihmuar zërit të mbledhë sa më shumë monedha dhe të shkojnë aq larg sa të jetë e mundur.

Kontrollet.

  • : Forward.
  • : Go.
  • : Përkulur përpara.
  • : Mbrapa Lean.


68% love këtë lojë
Sonic-moto