Zërit dhe aeroplan në qiell

Kontrolloni ajrin do sa më shumë të jetë e mundur, duke mos harruar t'i kushtojnë vëmendje armiqtë tuaj.

Kontrollet.

  • : Down.
  • : Mount.
  • : Forward.
  • : Go.


50% love këtë lojë
Zerit-dhe-aeroplan-ne-qiell