Zërit në Mario World

Luaj si zërit në Mario famshme botërore.

Kontrollet.

  • : Forward.
  • : Go.
  • A: Shko.


75% love këtë lojë
Zerit-ne-mario-world