Zërit zërit është i tij

Bëni vetes skenarin tuaj, me elemente të ndryshme të propozuara.

Kontrollet.

  • : Zgjidhni elemente.


80% love këtë lojë
Zerit-zerit-eshte-i-tij