Pengesë Race zërit

Parimi është i thjeshtë për të drejtuar ndërsa mënjanimi i pengesave që paraqesin veten për ju.

Kontrollet.

  • : Turn drejtë.
  • : Ana e majtë.


70% love këtë lojë
Pengese-race-zerit