Zërit nxituan

Përfundojë e para dhe të qëndrojë, këtu janë rregullat.

Kontrollet.

  • : Forward.
  • : Prapa.
  • : Përkulur përpara.
  • : Mbrapa Lean.


78% love këtë lojë
Zerit-nxituan