Zërit Robotnik jep mënyrë për të

Luaj Robotnik Big Bad, qëllimi ka shkuar aq larg sa të jetë e mundur duke shmangur objektet që bien nga qielli

Kontrollet

  • : Forward
  • : Go


78% love këtë lojë
Zerit-robotnik-jep-menyre-per-te