Hayaan ang iyong artist side at damit sonik, ibahin ang anyo hangga't gusto mo sa lahat ng mga puno ng damit up laro.