Lahat ng puno ng masayang laro, nakakatawa, nakakaaliw, magsaya habang gumagastos ng oras at isang mahusay na pagkakataon. Isa o ilang.