Sonik sa Garden

Kailangan mong pindutin ang karamihan sa mga ibon na posibleng

Control

  • : Jump
  • : Pumunta sa kanan
  • : Pumunta sa kaliwa
  • : Hilahin


50% ibigin ito laro
Sonik-sa-garden