Sonic และเพื่อน ๆ ของเขา

ในเกมนี้คุณเล่นเป็นตัวละครของ Sonic เป้าหมายของคุณคือการไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ให้ความสนใจกับศัตรูของคุณ

ควบคุม

  • : ไป


71% รักเกมนี้
Sonic-และเพื่อน-ๆ-ของเขา