โซนิคให้วิธีการนิก

เล่นนิก Bad Big เป้าหมายได้หายไปเท่าที่จะทำได้ที่หลีกเลี่ยงวัตถุที่ตกมาจากฟากฟ้า

ควบคุม

  • : ส่งต่อ
  • : ไป


78% รักเกมนี้
เสียงนิกได้ปล่อยให้ขึ้น