คุณจะรู้ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับ Sonic หรือไม่? มาลองของเราแบบทดสอบการตอบสนองต่อช่วงของคำถามที่เล่นคนเดียวหรือสองเพื่อดูว่าใครเป็นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในเรื่อง