โซนิคในจักรวาล

เล่นหุ่นยนต์โซนิคหลีกเลี่ยงการอุกกาบาตทั้งหมดให้การควบคุมและไปไกลเท่าที่เป็นไปได้

ควบคุม

  • : เมานต์
  • : ลง
  • : ส่งต่อ
  • : ไป
  • : โจมตี


72% รักเกมนี้
เสียงในจักรวาล