ให้ด้านศิลปินของคุณใช้เวลามากกว่าและแต่งกายด้วยชุดโซนิคเปลี่ยนตามที่คุณกรุณากับเกมแบบเต็มสร้างระดับของคุณเอง / โลกโซนิค