6 RPG โซนิค

บทที่ 6: ในกรณีนี้เข้าสู่โซนิคเรือนิกทั่วไปและจะต่อสู้จากจุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์ผู้ปกครอง วิธีนิก

ควบคุม

  • : การโจมตีเลือก


72% รักเกมนี้
6-rpg-โซนิค