Trong các trò chơi, nhân vật bạn chơi như Sonic hoặc một trong những bạn đồng hành của mình, mục tiêu của bạn là để đi càng xa càng tốt trong khi chú ý đến kẻ thù của bạn.