Sonic Adventure

Trong trò chơi này, bạn chơi nhân vật Sonic mục tiêu của bạn là để đi càng xa càng tốt, chú ý đến kẻ thù của bạn.

Điều khiển.

  • : Crouch.
  • : Chuyển tiếp.
  • : Go.
  • : Roll.


65% yêu thích trò chơi
Sonic-adventure