Sonic Tails gửi trong không gian

Trong trò chơi phiêu lưu này, bạn chơi như đồng hành Tails Sonic trong không gian cho anh ta để nhận phòng nhất có thể, nhưng con đường gieo pitfall.

Điều khiển.

  • : Bên phải.
  • : Bên trái.
  • : Chuyển.


69% yêu thích trò chơi
Sonic-tails-gui-trong-khong-gian