Bạn biết những điều về Sonic? Hãy đến và thử câu đố của chúng tôi, trả lời một loạt các câu hỏi, chơi một mình hoặc hai để xem là những người thông thạo nhất trong vấn đề này.