Sonic: Ai là triệu phú (2)

Trong trò chơi này, mục tiêu là để trả lời các câu hỏi như bạn có thể đọc để làm giàu, sau đó: những ai muốn được một triệu phú

Điều khiển

  • : Chọn câu trả lời


68% yêu thích trò chơi
Sonic-ai-la-trieu-phu-2