Sonic Tetris (2)

Bạn phải giải quyết một câu đố như Tetris

Điều khiển

  • : Đẩy nhanh xuống dốc phần
  • : Di chuyển các mảnh từ phải sang trái
  • : Thay đổi vị trí của các bộ phận


80% yêu thích trò chơi
Sonic-tetris-2