Sonic trong Galaxy

Play Sonic Robot, tránh tất cả các thiên thạch, giữ quyền kiểm soát và đi càng xa càng tốt.

Điều khiển.

  • : Mount.
  • :.
  • : Chuyển tiếp.
  • : Go.
  • : Attack.


72% yêu thích trò chơi
Sonic-trong-galaxy