6 Sonic RPG

Chương 6: Trong tập này Sonic vào Tổng Robotnik tàu và sẽ chiến đấu từ đầu một người giám hộ con robot. Robotnik cách tiếp cận.

Điều khiển.

  • : Chọn các cuộc tấn công.


72% yêu thích trò chơi
6-sonic-rpg