Chơi Sonic - Final Fantasy 6

Trong phần thứ sáu, bạn sẽ tồn tại và trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách chiến đấu.

Điều khiển.

  • : Chọn các cuộc tấn công.


79% yêu thích trò chơi
Choi-sonic-final-fantasy-6