Mini Sonic RPG

Sonic RPG nhỏ, nhưng chiến đấu vẫn còn đó trở nên mạnh mẽ.

Điều khiển.

  • : Chọn các cuộc tấn công.


56% yêu thích trò chơi
Mini-sonic-rpg