Sonic RPG 4 - Phần 1

RPG giai đoạn đầu game, sự khởi đầu của cuộc chiến chống lại những con rồng

Điều khiển

  • : Chọn các cuộc tấn công


79% yêu thích trò chơi
Sonic-rpg-4-phan-1