Sonic RPG 4

Tập mới của loạt Sonic RPG, chiến đấu, chinh phục, thay đổi các từ khóa ở đây.

Điều khiển.

  • : Chọn các cuộc tấn công.


69% yêu thích trò chơi
Sonic-rpg-4