Hãy để bên nghệ thuật của mình và ăn mặc của Sonic, biến đổi như bạn vui lòng với bất kỳ trò chơi đầy đủ tạo ra mức độ của riêng / thế giới của bạn Sonic.