Trò chơi thể thao với Sonic rất thú vị để đánh lạc hướng bạn tận hưởng chính mình và có một thời gian tốt.