Sonic chạy đua

Hoàn thành đầu tiên và đứng, đây là các quy tắc.

Điều khiển.

  • : Chuyển tiếp.
  • : Quay lại.
  • : Nghiêng về phía trước.
  • : Lean trở lại.


67% yêu thích trò chơi
Sonic-chạy-đua