Sonic Moto (2)

Đi càng xa càng tốt với chiếc xe, chứ không phải đơn giản như vậy ... cho bạn!

Điều khiển.

  • : Chuyển tiếp.
  • : Quay lại.
  • : Nghiêng về phía trước.
  • : Lean trở lại.


50% yêu thích trò chơi
Sonic-moto-2