Sonic Race Chướng ngại vật

Nguyên tắc là đơn giản để chạy trong khi tránh chướng ngại vật để thể hiện mình với bạn.

Điều khiển.

  • : Rẽ phải.
  • : Rẽ trái.


70% yêu thích trò chơi
Sonic-race-chuong-ngai-vat