Sonic Snowboarding trò chơi

Trong trò chơi này, bạn chơi như Sonic và bạn phải nhân các số liệu bằng trượt tuyết để kiếm điểm.

Điều khiển.

  • : Hình


61% yêu thích trò chơi
Sonic-snowboarding-tro-choi